Kusandurwa kwaJesu Gore A

31st July 2017

Bible Text: Dhanyieri 7: 9-10, 13-14; Pita 1: 16-19; Mateo 17: 1-9 | ,

Series:

Maridzo iyi iri pamusoro pekushandurwa kwakaitwa Jesu

Download FilesMP3

Sermon Topics: