As they say if Muhammad can’t go to the Mountain, the Mountain will go to Muhammad. Interpretation: If we (Muhammad) can’t search for God (Mountain), God will search for us.…

Svondo 21 reGore A

27th August 2017

Kukwidzwa kwaMaria Kudenga A

20th August 2017
Makorokoto makuru ekukwidzwa kwaMaria kudenga. Muna Maria tinoona zvatinogona kuva nezvatichava kana tikateerera Mwari